زینکاته آلومینیوم

ALZINCATE EN، یک فرآیند زینکاته بدون سیانور است که با تمرکز به رفع مشکلات زینکاته های متداول طراحی شده است ضمن آنکه از این محصول برای آماده سازی قطعات آلومینیومی هم برای آبکاری الکتریکی و هم آبکاری الکترولس می توان استفاده نمود.

این فرآیند اکسید آلومینیوم را از روی سطوح آلومینیومی از بین برده و یک فیلم نازک از فلز روی برای جلوگیری از اکسید شدن مجدد سطح آلومینیوم ایجاد می نماید . این لایه می تواند با برخی از فرآیند های آبکاری مانند آبکاری الکتریکی و یا آبکاری الکترولس پوشش داده شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان سیمین براق در ارتباط باشید.

021-77725840-77295635